Välkommen till acavis consulting

Vi är ett Luleåbaserat företag som erbjuder tjänster inom affärsutveckling, teambuilding och kommunikation, för såväl privatpersoner som företag. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att förstå, dokumentera och förbättra sina affärsprocesser, såsom HR, ekonomi, IT och projektledning. Vårt mål är att erbjuda unika och högkvalitativa tjänster för kontinuerlig utveckling av individer och organisationer.

Viktorija Berglund

Grundare och VD

acavis consulting drivs av grundaren och ägaren Viktorija Berglund. Viktorija är en erfaren och certifierad affärsrevisor med fokus på ledning, riskhantering, datasekretess och compliance.

Viktorija är också utbildad facilitator för LEGO® SERIOUS PLAY® metoden och den första certifierade utbildaren i Skandinavien av Nigel Risners kommunikationsförbättringmetod ''It's a zoo around here''.

Våra tjänster

På acavis consulting erbjuder vi tre typer av tjänster: konsultationer, utbildningar/workshops och facilitering.

Affärskonsultationer:

Med lång erfarenhet inom flera olika verksamhetsområden, bland annat offentlig sektor, energi, finans och teknik, kan vi erbjuda dig hjälp med:

 • rekommendationer för att förbättra utformande, effektivitet och efterlevnaden av ditt företags affärsprocesser

 • upprättande av internrevisionsfunktion (revisionsstadga, metodik, planering, förfaranden)

 • outsourcad internrevisionsfunktion

 • styrningsrelaterade frågor

Vid våra affärskonsultationer hjälper vi dig att revidera och utvärdera dina befintliga affärsprocesser. Vi erbjuder rådgivning inom styrning, riskhantering, regelefterlevnad och internrevision.

   

Intresserad eller har du frågor? Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för dig.

Skicka en förfrågan

Utbildningar/workshops:

Vårt mål är att möta dina utvecklingsbehov. Vi tror att utbildningar kan vara roliga, spännande och inkluderande. Vi arbetar ständigt med att utveckla nya träningsprogram och försöker hitta nya infallsvinklar på relevanta ämnen.

''It's a zoo around here''- för kommunikationsförbättring

Har du någonsin undrat varför det är så svårt att kommunicera och förstå varandra? Kanske uppfattar och kommunicerar vi information annorlunda eftersom vi är olika ... djur? ''It's a zoo around here" är en rolig och informativ utbildning som tar upp denna fråga. Utbildningen är baserad på en metod utvecklad av Nigel Risner, en välkänd talare och affärscoach. Det är en djupdykning i olika kommunikationsstilar och personlighetsdrag, baserad på psykometrisk personlighetsbedömning, och kommer ge verkyg för att övervinna utmaningar i vår dagliga kommunikation samt för att bygga effektiva och dynamiska team i organisationen.

Vi erbjuder olika paket (halvdag, heldagsworkshops). Kontakta oss gärna för mer information.

LEGO® SERIOUS PLAY® workshops - för helt ny inlärningsupplevelse

LEGO® SERIOUS PLAY-metoden® är en teknik för att främja tänkande, kommunikation och problemlösning. Metoden uppfanns 1996 av två professorer - Johan Roos och Bart Victor. Denna unika metod har sitt ursprung ett flertal källteorier som organisatorisk identitet, konstruktionism, konstruktivism, aktiv fantasi, organisatorisk epistemologi, och komplex adaptiv systemteori. Metoden skapar en trygg miljö där deltagare, med hjälp av LEGO, kan kommunicera och utbyta åsikter på ett öppet, ärligt och inkluderande sätt.

LEGO® SERIOUS PLAY-metoden® skapades ursprungligen som ett verkyg för strategiutveckling, men har sedan dess vidareutvecklats till en universell metod med ett flertal användningsområden, såsom:

 • teambuilding och teamidentitetsaktiviteter

 • produktutveckling

 • beslutsfattande

 • scenarier

 • ämnen som är nya, komplexa, innehåller många människor, kan analyseras från olika vinklar.

Vi erbjuder olika upplägg av LEGO® SERIOUS PLAY® metod workshops: online, på plats eller en kombination. Alla upplägg har både teoretiska och praktiska inslag, och omfattningen kan variera från ett par timmar till ett antal dagar. Vi kan garantera att online workshops är lika roliga som personliga utbildningar.

Kontakta oss gärna för mer information.

Intresserad eller har du frågor? Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för dig.

Skicka en förfrågan

Facilitering:

Vi drivs av passion – att hjälpa individer och företag att förbättra sina prestationer, vara nyfikna och inspireras. Därför erbjuder vi faciliteringstjänster:

 • isbrytare för ditt företags evenemang

 • prata på konferenser och affärsfrukostar

Vi kan hjälpa dig att krydda ditt evenemang och erbjuda dig korta föredrag och isbrytare baserat på vårt utbildningsmaterial (effektiv kommunikation, LEGO® SERIOUS PLAY, teambuilding).

Intresserad eller har du frågor? Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för dig.

Skicka en förfrågan

Kontakt

Skogsmyrgatan 25, SE - 97 636 Luleå, Sweden

+46 70 3220705

viktorija@acavis.net